Avís legal 

INFORMACIÓ SOBRE EL TITULAR DEL LLOC WEB

Denominació social: Associació Art i Cultura
Adreça: Escoles Velles. Pl de la Vila, 6 – 08459 Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona)
Telèfon: 93 845 00 45
Correu electrònic: teatre@indomit-teatre.cat

 

INFORMACIÓ SOBRE EL LLOC WEB

L’utilització d’aquest lloc web és gratuïta.
El web ofereix informació general sobre l’Associació Art i Cultura i la companyia de teatre de l’Associació, Indòmit Teatre. El web podrà recollir informació relativa a activitats i altres informacions relacionades amb la cultura que es considerin interessants.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs, creats amb el criteri que són d’interès pels usuaris i usuàries.
No obstant l’Associació Art i Cultura no es fa responsable dels seus continguts en cas que siguin ofensius, erronis o de cap interès per l’usuari/a.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Queda totalment prohibit distribuir, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines, excepte sota l’autorització expressa i per escrit de l’Associació. L’usuari podrà lliurament, i per ús personal, copiar en el seu ordinador o bé obtenir una còpia impresa de les pàgines i pantalles a les que pot accedir.
Queda especialment prohibida qualsevol còpia, reproducció, distribució i ús per qualsevol mitjà de les imatges, logotips o altres signes identificatius de l’Associació i d’Indòmit Teatre.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En aquest lloc web existeix un formulari en el que es demana un correu electrònic en cas que vulguin contactar amb l’entitat. A l’enviar el missatge, les dades poden quedar incorporades a un fitxer automatitzat.

L’Associació garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal rebudes.
L’Associació podrà enviar informació sobre activitats que organitzi la pròpia Associació/Indòmit Teatre.

En cap cas cedirà les dades a tercers. En cas de no voler rebre cap informació s’haurà de comunicar per escrit o per correu electrònic al titular del lloc web.

 

COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT

En cas que l’usuari/a del lloc web tingui coneixement o consideri que existeixen continguts il·legals o inadequats en el lloc web de l’Associació, o en qualsevol dels llocs webs que es poden accedir mitjançant aquest espai web, es prega ho comuniqui a l’Associació per escrit o per correu electrònic.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

L’Associació no es responsabilitza del bon funcionament del lloc web, dels possibles errors i de les actualitzacions dels seus continguts, de l’existència de virus o altres elements que poden causar danys en els sistemes fitxers o documents dels usuaris/es.
L’usuari/a que utilitza aquest lloc web ho fa de forma voluntària, informat/da de la limitació de responsabilitats del seu titular i pel seu compte i risc.