Els Pastorets sense Josep, de Xavier Gabarró 

3

3

2

2

1

1

Fuita, de Jordi Galceran 

 
 

Lectura dramatitzada

Via Morta, de Clara Barranco i Esther Rodríguez